Etablissement SMN Tandjoeng Priok
Stoomvaart Maatschappij Nederland