Telefoonkantoor Djambi
Post-, telegraaf- en zegelkantoor