Bankgebouw Buitenzorg Volkscredietbank
Hoofdkantoor