Bankgebouw Hulpspaar- en landbouwcredietbank
Hoofdkantoor