Kantoorgebouw NILLMIJ Bandoeng
Nederlands-Indische Levensverzekering- en Lijfrente Maatschappij