Woonhuis Javaasche Bank
Dienstwoning
Directeurswoning
Instantiewoning