Woonhuizen Cheribon-Stoomtram Maatschappij
Dienstwoningen
Instantiewoningen