Uitbreidings- wederopbouwplannen woongebieden bij olievelden en industrieterreinen