Technische Hogeschool Bandung
Institut Teknologi Bandung (ITB)
Indische Technische Hoogeschool