Kantoorgebouw Semarang Cheribon-Stoomtram Maatschappij
S.C.S.
Hoofdkantoor
Semarang Cheribon-Stoomtram Mij.
SCS