Kantoorgebouw Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij
head office of the Netherlands Indies Railway Co.
NIS
Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij
Administratiegebouw
NISM
N.I.S.
N.I.S.M.
Hoofdkantoor