Notulen van de 5de algemeene vergadering gehouden op 24 juni, 1929, in de Technische Hoogeschool te Bandoeng