Arbeiders aan het werk in een tuin van suikerfabriek Ketanen bij Modjokerto