8ste Internationale Wegencongres No. 6: Verslag van de afgevaardigden van Ned.-Indië