Ontwerp eener inrichting tot onderzoek van den mechanischen ivloed van voertuigen met wielen voorzien van verschillende bandages