Apotheek Rathkamp & Co op Kembang Djepoen, Soerabaja