Zijaanzicht van aanbouw sleephelling van de Curaçaosche Handel-Maatschappij te Paramaribo