Mededeelingen van het N.I.W.V. Laboratorium No. 1 ( onderzoek van asphalt No. 6)