Zijaanzicht van Bureau van de Technische Diensten gemeente Bandung
Zijaanzicht van Bureau van de Technische Diensten gemeente Bandung