Het huis van de familie Cor Bakker, onderwijzer, te Tondano