Administrateurswoning op de herontginning van een rubberplantage, vermoedelijk bij Soekaboemi