Het spoorwegstation Kota in aanbouw, Batavia
1928 3 oct. Emplacement. in uitvoering. in de verte: opstelempl. en remise in bouw. Gezicht op het emplacement 3-10 '28