Onderzoek van asphalt No. 8: Uitwerking van klimatologische invloeden op dunne lagen petroleumasphalt