Zuidelijk einde van de Oosterkade Kalimas te Soerabaja in noordelijke richting