Zwembad in het sportpark te Tawangmangoe ten oosten van Soerakarta