De Postspaarbank op het Molenvliet naast Hotel des Indes, Djakarta
Djakarta, De Postspaarbank op het Molenvliet naast Hotel des Indes. voor de bank een standplaats van bedja's.