Onderzoek van asphalt No. 7. Invloed van het verwarmingsmedium op de uitkomsten bij de bepaling van het B & R smeltpunt