Zuidelijk einde van de Oosterkade Kalimas in zuidelijke richting te Soerabaja