Verkeersveligheid en slipgevaar door Ir. J.J. Jonker Hoofd van den Provincialen Waterstaatsdiens van West-Java