Vermoedelijk een huis van de Petroleum Maatschappij Moeara Enim te Babat, vermoedelijk bij Sekajoe