Zijaanzicht van gehuurd optrekje te Takingeun, Noord-Atjeh