Zondagsschool bij de Amerikaanse zending te Enarotali door een Papoea-godsdienstonderwijzeres. Op de achtergrond de rooms-katholieke kerk