Zwembad bij Huis Blommestein te Pasir Poetih nabij Njamploeng ten noorden van Bondowoso