De heren H. Raillard (linksvoor), J. Daalder (rechtsvoor) en R. Moïse (rechtsachter) in het kantoor van de Curaçaosche Handel Maatschappij te Port-au-Prince in Haïti