Oogsten van padi op Giesting, de in 1926 begonnen landbouwkolonie van het Indo-Europeesch-Verbond in Zuid-Sumatra