Voorgevel van de H.B.S. te Surabaya, Java
Voorgevel van de Hoogere Burgerschool te Soerabaia