Zitkamer van de familie Hirsch in Hotel Du Pavillon te Semarang