De stad Batavia met derzelver omstreken geteekend in 1826