Zitkamer, vermoedelijk in de woning van de familie Benjamins te Bandoeng