Mededeeling van het N.I.W.V. laboratorium No. 7: Invloed van verhitting op bitumina