"Awas Andjing", waarschuwingsbord voor de hond op het erf van Waspada, het huis van de familie G.M.G. Douwes Dekker tussen Bandoeng en Tjipaganti