Het wegverkeer in Indië, gedurende de laatste jaren