Aquaduct te Rawah Djombor, waterwerken vermoedelijk in opdracht van suikerfabriek Manishardjo ten noordoosten van Klaten