Administrateurswoning van de suikerfabriek Perning bij Modjokerto