Huis, vermoedelijk van de familie De Geer, te Tasikmalaja