Onderzoek van asphalt No. 2: Invloed van verhitting op bitumina