"Gezicht op de aloen aloen van de kraton van den Soesoehoenan van Soerakarta"