Casa - Blanca, het woonhuis van de directeur van de bauxietfabriek in Moengo.