Aan teer en asphalt voor wegverhardingen te stellen eischen: "I.T.A.E. 1928"