Zijaanzicht kantoor NIMEF-fabriek in Bandung.
Nimef Bandoeng Zij aanzicht